top of page
  • Eco Auto team

Komplexné riešenie elektromobility pre mestskú políciu v Žiari n. Hronom


Na prelome rokov 2018/19 spoločnosť Eco Auto s.r.o pre mestskú políciu v Žiari nad Hronom odovzdala na kľúč AC nabíjaciu stanicu Polyfazer o výkone 2 x 22 kW s dvomi nabíjacími portami Mennekes Typ 2. Dobíjacia stanica je nainštalovaná pred budovou Mestského úradu v Žiari nad Hronom na ul. Š Moyzesa. Jeden z portov je verejne prístupný 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Druhý slúži pre potreby dobíjania elektromobilu mestskej polície Nissan E-NV200 2.Zero, ktorý sme dodali v spolupráci so spol. Lion Car s.r.o. Podľa požiadaviek manažmentu mestskej polície sme vyrobili a do elektromobilu nainštalovali deliacu bezpečnostnú mrežu.

Jedná sa o prvú komplexnú dodávku kľúčových prvkov elektromobility - infraštruktúry a elektromobilu pre toho istého zákazníka.

Komplexné riešenie elektromobility pre mestskú políciu v Žiari nad Hronom

S dobíjacou stanicou Polyfazer komunikuje záujemca o dobíjanie prostredníctvom mobilnej aplikácie Polyfazer, ktorú si pred prvým dobíjaním bezplatne stiahne z web stránky www.polyfazer.cz a môže okamžite využívať kľúčové funkčné vlastnosti mobilnej aplikácie. Vyhľadať dobíjacie stanice, identifikovať dobíjaciu stanicu prostredníctvom QR kódu alebo ID dobíjacej stanice, zahájiť dobíjanie, monitorovať proces dobíjania množstvo načerpanej energie, jej cenu, napätie a prúd bez toho, aby sa musel bezprostredne zdržiavať u dobíjacej stanice napr. z pohodlia blízkych kaviarní či reštaurácií, ukončiť dobíjanie a zaplatiť za dobíjanie debetnou alebo kreditnou bankomatovou kartou.

Prevádzkovateľ dobíjacej stanice Mesto Žiar nad Hronom v prehľadnom administratívnom rozhraní bude v aplikácii spravovať obecné informácie o dobíjacej stanici a bude mať všetky detailné informácie o uskutočnenom dobíjaní vrátane vyúčtovania.

Mestská polícia v Žiari nad Hronom dostáva pre zabezpečenie svojich úloh mobilného pomocníka, ktorý je ekonomicky efektívny. Náklady na 100 km jazdy po meste budú stáť cca 2,50 Eur, čo znamená, že počas 8 rokov prevádzky mesto usporí 16 600 Eur. Elektromobil je menej náročný na údržbu už len z toho titulu, že je v ňom o dve tretiny menej súčiastok ako vo variante s benzínovým alebo naftovým motorom. Najväčším a nespochybniteľným prínosom je jeho ekologická prevádzka. Pri predpokladanom nájazde 260.000 km v porovnaní s doteraz používaním vozidlom so spaľovacím benzínovým motorom VW Caddy mestský policajti pri plnení úloh vypustia do ovzdušia o 15.655 g menej NOx a cca 27.397 kg menej CO2.

108 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page