• Eco Auto team

Komplexné riešenie elektromobility pre mestskú políciu v Žiari n. Hronom


Na prelome rokov 2018/19 spoločnosť Eco Auto s.r.o pre mestskú políciu v Žiari nad Hronom odovzdala na kľúč AC nabíjaciu stanicu Polyfazer o výkone 2 x 22 kW s dvomi nabíjacími portami Mennekes Typ 2. Dobíjacia stanica je nainštalovaná pred budovou Mestského úradu v Žiari nad Hronom na ul. Š Moyzesa. Jeden z portov je verejne prístupný 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Druhý slúži pre potreby dobíjania elektromobilu mestskej polície Nissan E-NV200 2.Zero, ktorý sme dodali v spolupráci so spol. Lion Car s.r.o. Podľa požiadaviek manažmentu mestskej polície sme vyrobili a do elektromobilu nainštalovali deliacu bezpečnostnú mrežu.

Jedná sa o prvú komplexnú dodávku kľúčových prvkov elektromobility - infraštruktúry a elektromobilu pre toho istého zákazníka.