top of page

FOTOVOLTAICKÝ OSTROVNÝ

SYSTÉM

Koncepciou fotovoltaických ostrovných systémov sa snaží spoločnosť Eco Auto podporovať rozvoj elektromobility na Slovensku. S energiou získanou zo slnečného žiarenia je možné ešte viac podporiť ekologickejší spôsob dopravy

Naša ponuka

Naša spoločnosť sa stala výhradným dovozcom solárnych systémov na výrobu a uskladnenie vyrobenej el. energie. Naším cieľom je potenciálnym investorom poskytnúť na „kľúč“ komplexné riešenie výroby a skladovania solárnej energie. Zároveň inštaláciou týchto systémov chce naša spoločnosť podporiť rozvoj AC a DC nabíjacej infraštruktúry na Slovensku.

Solar energy storage system

 

Hybridný solárny systém akumulácie energie s využitím solárnych panelov na získanie energie, ukladaním elektrickej energie do batérie a meničom v akumulačnej batérii, ktorý mení jednosmerný prúd na striedavý prúd (AC), môže byť efektívne využiteľné vo všetkých oblastiach, i problémových ako je napr. horská oblasť, kde elektrická energia nie je dostupná a to vďaka jednoduchej obsluhe systému, plug and play, akumulačným batériám a to všetko v súlade s ochranou životného prostredia - žiadne zničistenie ani hluk.

Konfigurácia systému

 • mono/poly/half solárny panel

 • DC/AC zlučovací box

 • lítiová batéria

 • nástroje na inštaláciu

 • montážny systém na strechu/zem

 • hybridný invertor / regulátor nabíjania

 • káble DC/AC

 • DC spínače

Solar energy storage system - pracovný diagram

hybfridny_system_fotovoltaika.png
 • čistý sínusový výstup striedavého prúdu

 • MPPT solárny regulátor nabíjania na maximalizáciu solárneho výkonu

 • WIFI/GDRS vzdialené monitorovanie (voliteľné)

 • kompatibilné so sieťovým napätím alebo generačným výkonom

 • k dispozícii paralelná prevádzka

 • konfigurovateľná priorita AC solárneho vstupu cez nastavenie LCD

Container energy storage system - systém skladovania elektrickej energie

Úložiská "kontajnery" batériového systému akumulácie energie sú založené na modulárnom dizajne. Môžu byť nakonfigurované tak, aby zodpovedali požadovaným požiadavkám klienta na výkon a kapacitu. Kontajnerový zásobník energie je dokonalým riešením pre rozsiahle projekty skladovania energie. Kontajnery na skladovanie energie môžu byť použité pri integrácii rôznych skladovacích technológií a na rôzne účely.

System_skladovanie_elektrickej_energie.png
System_skladovanie_elektrickej_energie_2.png

Pri inštalácii systémov výroby a uskladnenia solárnej energie využívame tieto kľúčové komponenty

HJT SOLÁRNY PANEL

HJT_solarny_panel_2.png

ON GRID a OFF GRID SOLÁRNY KONVEKTOR

on grid off grid konvektor_m.png

Solárna batéria - vyberateľná lítiová batéria

solárne_baterie_m.png

Fotovoltaická elektráreň pre domácnosť

Pomocou fotovoltaickej elektrárne Vám slnečná energia zníži účty za elektrinu. Kombinácia fotovoltických panelov a elektrického akumulátora (batérie) na viac zvýši vašu nezávislosť od dodávateľov elektriny.

Parametre elektrickej energie z fotovoltických panelov sa pomocou ďalšieho zariadenia (meniča) upravia tak, aby sa ňou dali napájať bežné spotrebiče v domácnosti (tie vyžadujú striedavé napätie 230V 50Hz , príp. 3x400V 50Hz). Ďalšie komponenty závisia od typu fotovoltickej elektrárne.

Základné typy fotovoltických elektrární

ON-GRID - systém pripojený na verejnú elektrickú sieť

Toto je najčastejšie používaný typ fotovoltickej elektrárne. Elektrický rozvod v domácnosti je trvalo pripojený na verejnú elektrickú sieť a zároveň aj na fotovoltickú elektráreň. Spotrebiče odoberajú elektrickú energiu z fotovoltickej elektrárne a v čase keď je nedostatočný výkon elektrárne aj z verejnej siete.

Prebytky energie z fotovoltických panelov, v čase, keď je nízka spotreba domácnosti, končia vo verejnej sieti. Tomu sa dá zabrániť presmerovaním prebytkov do vhodných spotrebičov napr. elektrický bojler, ktorý sa špeciálnym riadiacim systémom zapína len vtedy, keď je prebytok energie z fotovoltických panelov.

 

Pri výpadku verejnej elektrickej siete sa musí z bezpečnostných dôvodov vypnúť aj fotovoltická elektráreň.

Hlavné komponenty: fotovoltické panely, menič, zariadenia pre pripojenie do verejnej elektrickej siete, príp. aj systém presmerovania prebytkov do vhodných spotrebičov.

Výhody:

 • nižšia cena a jednoduchšie zapojenie oproti OFF-GRID a HYBRID systémom

Nevýhody:

 • závislosť od verejnej elektrickej siete - pri výpadku siete sa vypne aj fotovoltická elektráreň

 • nižšie využitie vyrobenej elektriny oproti OFF-GRID a HYBRID - poludňajšie prebytky energie z fotovoltických panelov končia vo verejnej sieti (nie sú ukladané do batérie)

 • vyžaduje povolenie na pripojenie do verejnej el. siete

 

OFF-GRID - ostrovný systém

 

Je systém, kde je elektrický rozvod v domácnosti trvalo oddelený od verejnej elektrickej siete. Elektrinu vyrába fotovoltická elektráreň, príp. aj iné elektrické generátory (hlavne v zime).

V takomto prípade je potrebné uskladniť energiu získanú počas dňa z fotovoltických panelov, aby sme ju mohli použiť vtedy, keď ju potrebujeme (hlavne večer a ráno). Na to slúži elektrický akumulátor a fotovoltická nabíjačka.

 

Zdrojom elektrickej energie pre menič, sú v takomto prípade nie len fotovoltické panely, ale aj batéria.

Pri návrhu fotovoltickej elektrárne v zapojení OFF-GRID je veľmi dôležité poznať spotrebu domácnosti a rozloženie spotreby v priebehu dňa a roka (odberové špičky a odberové minimá). Podľa toho sa dimenzuje počet fotovoltických panelov, kapacita akumulátora, max. výkon meniča a iné parametre.

Takéto zapojenie je vhodné hlavne pre usadlosti mimo dosahu verejnej elektrickej siete (chaty a pod.), príp. pre zákazníkov, ktorí požadujú úplnú nezávislosť od verejnej elektrickej siete.

Hlavné komponenty: fotovoltické panely, akumulátor, fotovoltická nabíjačka, menič.

 

Výhody:

 • nezávislosť od verejnej el. siete

 • nevyžaduje povolenie na pripojenie do verejnej el. siete

 • maximálne využitie vyrobenej elektriny - prebytky energie z fotovoltických panelov nekončia vo verejnej el. sieti, ale sú uskladnené v akumulátore

Nevýhody:

 • vyššia cena a zložitejšie zapojenie oproti ON-GRID

 • obmedzená životnosť akumulátora

 • potreba ďalších elektrických generátorov pre obdobia slabého slnečného žiarenia (zima)

 

HYBRID - systém, ktorý podľa potreby pracuje ako ON-GRID alebo OFF-GRID.

Hybridný systém dokáže pracovať v zapojení ON-GRID aj OFF-GRID.

 

Ak verejná elektrická sieť funguje (nie je porucha, výpadok a pod.), systém pracuje ako ON-GRID, avšak prebytky energie z fotovoltických panelov nekončia vo verejnej elektrickej sieti, ale sú uskladnené v akumulátore.

 

Akumulátor napája cez menič spotrebiče aj v čase, keď je slnečné žiarenie, resp. výkon fotovoltických panelov nízky alebo nulový (ráno, večer, v noci). Ak na napájanie spotrebičov nestačia fotovoltické panely ani akumulátor, odoberá sa elektrina z verejnej el. siete.

 

Pri výpadku verejnej siete sa elektrický rozvod domácnosti odopne od siete prejde do režimu OFF-GRID. Prepínanie medzi ON-GRID a OFF-GRID režimom prevádzky musí zabezpečovať špeciálny riadiaci systém.

Takéto zapojenie je vhodné pre domácnosti pripojené na verejnú elektrickú sieť, ktoré chcú maximálne využiť inštalované fotovoltické panely a zároveň sa zabezpečiť pre prípady výpadkov siete.

 

Hlavné komponenty: fotovoltaické panely, akumulátor, fotovoltická nabíjačka, menič, riadiaci systém prepínania ON-GRID / OFF-GRID, zariadenia pre pripojenie do verejnej elektrickej siete.

 

Výhody: Kombinuje výhody ON-GRID a OFF-GRID zapojení:

 • možnosť odoberať elektrickú energiu z verejnej siete pri nízkom výkone fotovoltických panelov alebo pri vybitom akumulátore

 • nezávislosť od verejnej siete - umožňuje napájanie spotrebičov aj pri výpadku siete

 • maximálne využitie vyrobenej elektriny - prebytky energie z fotovoltaických panelov nekončia vo verejnej sieti, ale sú uskladnené v akumulátore

Nevýhody:

 • vyššia cena a zložitejšie zapojenie oproti ON-GRID a OFF-GRID

 • obmedzená životnosť akumulátora

 • vyžaduje povolenie na pripojenie do verejnej elektrickej siete

bottom of page