top of page
  • Eco Auto team

Ako sa dá získať príspevok na elektrickú trojkolku a štvorkolku


Dobrou správou pre ľudí, ktorí majú problém s mobilitou je, že o príspevok na nákup elektrickej trojkolky alebo štvorkolky môžu požiadať príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, v prípade že majú prvý vozík hradený cez zdravotnú poisťovňu.

Možnosť výrazne si zvýšiť mobilitu, či dokonca sa stať plnohodnotným účastníkom mestskej premávky je výzvou, na ktorú môžete reagovať a využiť pri tom finančný príspevok. O príspevok môžete požiadať písomnou formou vo forme Žiadosti o peňažný príspevok na pomôcku. Výška peňažného príspevku určeného na kúpu druhého elektrického vozíka je najviac 4 979,09 .

Postup pri podávaní žiadosti Žiadosť sa podáva vždy písomne so stručným odôvodnením na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Žiadosť musí obsahovať: – meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá žiada o priznanie peňažného príspevku na kompenzáciu – dátum jej narodenia – adresu jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu – doklad o tom, že ide o účastníka právnych vzťahov podľa § 3 (Potvrdenie o pobyte) – jej rodné číslo, ak je pridelené – lekársky nález – potvrdenie o jej príjme za predchádzajúci kalendárny rok pred podaním žiadosti – vyhlásenie o majetku fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím – potvrdenie o príjme fyzickej osoby zo zamestnania za kalendárny mesiac, v ktorom bola podaná žiadosť – potvrdenie o príjme fyzických osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú s jej príjmom – ďalšie doklady, ktoré si úrad vyžiada

Tlačivá sú k stiahnutiu aj na: www.upsvar.sk Ide o tieto tlačivá:

  1. Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu

  2. Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby, ktorá žiada o peňažný príspevok na kompenzáciu, alebo fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu

  3. Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej

Je dobré k žiadosti priložiť už aj predfaktúru na kúpu elektrickej štvorkolky alebo trojkolky, ktorú Vám na požiadanie radi vystavíme. Konanie sa začína dňom prijatia žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a trvať môže až 60 dní.

V prípade ak by ste potrebovali detailnejšie informácie, prípadne inštrukcie ako postupovať, neváhajte nás kontaktovať.

1 754 zobrazení1 komentář

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page