top of page
  • Eco Auto team

Poznáme 16 nových opatrení rozvoja elektromobility na Slovensku


Automobilový priemysel v posledných rokoch prechádza prelomovým obdobím v súvislosti s pripravovanou priemyselnou politikou EÚ, snahou prejsť na zelené, obehové a nízkouhlíkové hospodárstvo s cieľom znižovať emisie z dopravy a snahou zvyšovať podiel priemyselnej výroby na celkovom hospodárstve krajín EÚ. Zároveň čelí novým výzvam ako sú digitalizácia, elektromobilita a využívanie ďalších alternatívnych palív.

V posledných mesiacoch sa príslušné orgány veľmi intenzívne venovali na vypracovaní Akčného plán rozvoja elektromobility v Slovenskej republike, ktorý nadväzuje na vládou SR schválený dokument „Stratégia rozvoja elektromobility v Slovenskej republike a jej vplyv na národné hospodárstvo Slovenskej republiky.

Na finálnej podobe dokumentu pracovala aj Slovenská asociácia pre elektromobilitu, ktorej súčasťou je aj naša spoločnosť EcoAuto. Aktívne sme sa zapájali do pripomienok k jednotlivým opatreniam tak, aby dokument zahŕňal a pokrýval všetky ťažiskové oblasti v rozvoji elektromobility.

Počet registrovaných elektrických vozidiel

Graf: Vývoj počtu registrovaných elektrických vozidiel v kategóriách M1 a N1 v SR; Zdroj: MH SR; 2018

Zoznam opatrení v rámci Akčného plánu rozvoja elektromobility na Slovensku

1. Zahrnutie témy elektromobility do všetkých relevantných stratégií a politík štátu

2. Kontinuita priamej podpory na používanie nízko emisných vozidiel

Podľa predbežných návrhov by sa výška podpory mala pohybovať na úrovni 5 mil. EUR a mala by nadväzovať na dotačnú schému, ktorá bola platná do 30.6.2018 s tým, že by sa okruh podporovaných kategórií mal rozšíriť aj na kategóriu L7e - malé mestské automobily.

3. Dlhodobý finančný mechanizmus na podporu rozvoja nabíjacej infraštruktúry

Podľa aktuálnych štatistických údajov Slovenskej asociácie pre elektromobilitu (k 31.08.2018) je momentálne na Slovensku v prevádzke 73 DC verejne prístupných nabíjacích bodov s výstupným výkonom nad 22 kW (vrátane 10 stojanov Tesla Supercharger) a 119 AC verejne prístupných nabíjacích bodov s výstupným výkonom menším ako 22 kW. Akčný plán sa sústreďuje na rozvoj nabíjacej infraštruktúry - rozvoj nabíjacích staníc s výkonom 22 kW, kde sa predpokladá s rozpočtom 1 mil. EUR.

4. Podpora výskumu, vývoja a výroby batérií

5. Informačná kampaň

6. Realizácia právneho, technického a obchodného prostredia pre elektromobilitu v SR

7. Zrýchlené odpisy elektromobilov a nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá

Navrhuje sa aj úprava v odpisových skupinách, ktorá by mala zvýhodniť odpisovanie elektromobilov a to zavedením novej odpisovej skupiny s dobou odpisovania 2 roky, alebo zavedením zrýchleného odpisovania iba pre elektromobily zaradené do odpisovej skupiny 1.

8. Nepriama finančná podpora pre elektrické vozidlá

V oblasti nepriamej podpory sa akčný plán zameriava na zníženie daní a poplatkov súvisiacich s prevádzkou elektromobilu. Ročná sadzba dane z motorových vozidiel pre elektromobily je 0 EUR, pre hybridné elektrické vozidlá je znížená o 50%.

9. Uplatňovanie princípov zeleného verejného obstarávania pri nákupe vozidiel

10. Odlíšiteľné označenie elektrických vozidiel

Akčný plán pozostáva aj z návrhu odlišnej ŠPZ pre elektrické vozidlá. Jej vzor si môžete pozrieť nižšie.

11. Využívanie vyhradených jazdných pruhov elektrickými vozidlami

12. Nízkoemisné zóny

13. Zjednodušenie administratívneho procesu pri výstavbe nabíjacej infraštruktúry

14. Budovanie nabíjacej infraštruktúry pri výstavbe nových parkovacích miest

15. Inštalácia nabíjacej stanice na parkoviskách štátnych inštitúcii

16. Prispôsobenie elektrotechnickej kvalifikácie pre výrobu a servis elektrických vozidiel

Drvivá väčšina opatrení, v prípade ak Akčný plán rozvoja elektromobility bude schválený vládou SR, bude platných už v budúcom roku 2019, niektoré opatrenia sú plánované s účinnosťou už od Januára 2019.

Veríme, že tieto opatrenia prispejú k rozvoju elektromobilily a sme veľmi radi, že aj naša spoločnosť sa mohla podieľať na tak významnom dokumente, ktorý bude určite patriť medzi najvýznamnejšie míľniky rozvoja elektromobility na Slovensku.

Materiál je možné aj verejne pripomienkovať do 6.12. 2018 a to na adrese TU.

106 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page