top of page
  • Eco Auto team

Kvalita ovzdušia - ultimátum


Štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Norbert Kurilla sa dňa 30. januára zúčastnil neformálneho stretnutia, ktoré inicioval komisár Európskej komisie pre životné prostredie Karmenu Vella, po tom ako im uložil krátke ultimátum na predloženie plánov pre dosiahnutie dodržiavania európskej legislatívy o kvalite ovzdušia. Okrem Slovenska bolo na stretnutie pozvaných ďalších osem členských krajín Európskej Únie ktoré nedosahujú požadovanú kvalitu ovzdušia. Sú nimi Česko, Francúzsko, Maďarsko, Nemecko, Rumunsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko a Taliansko.

Na stretnutí v Bruseli prezentoval štátny tajomník súčasnú situáciu a aktivity, ktoré Slovensko vykonáva v oblasti skvalitňovania ovzdušia - napríklad podporu energetickej efektívnosti, vytváranie nízkoemisných zón vrátane podpory elektromobility, prípravu Národného programu riadenia znečisťovania ovzdušia, či prípravu novej Stratégie ochrany ovzdušia, ktorá má obsahovať detailnú analýzu kvality ovzdušia ako i návrhy konkrétnych opatrení na jej zlepšovanie. Štátny tajomník zároveň zdôraznil, že zlepšenie kvality ovzdušia je jednou z priorít v programovom vyhlásení vlády a tiež v pripravovanej Envirostratégii 2030.

Stretnutie v Bruseli nazvala Komisia posledným pokusom nájsť riešenia pre vážny problém znečistenia ovzdušia v Európskej únii. V prípade že by vlády nepreukázali že to myslia s ovzduším vážne, hrozila by im žaloba na súdnom dvore EÚ.

Komisár Vella poznamenal že v dôsledku špinavého vzduchu každý rok umrie predčasne 400 tisíc ľudí, a na záver stretnutia zdôraznil, že občania očakávajú okamžité zlepšenie ovzdušia a komisia preto vyzvala národné vlády k urýchleným krokom, ktoré však nemôžu byť len v réžii ministrov životného prostredia, ale sú úlohou pre celú vládu. Komisia už zažalovala Bulharsko a Poľsko. Pod hrozbou sankcií nariadil súd okamžité opatrenia pre ochranu ovzdušia Bulharsku. Rozsudok v prípade Poľska sa očakáva 22. februára.

Nakoľko k znečisťovaniu ovzdušia prispievajú aj emisie zo spaľovacích motorov automobilov,je potrebné nájsť environmentálne prijateľnejšiu alternatívu a to najmä v mestách. Doprava, predovšetkým osobné autá, sa na všetkých emisiách oxidov dusíka podieľa takmer polovicou. Podľa IEP je nutné vytvoriť mechanizmus podpory nízkoemisnej dopravy.

V mestách bude uprednostňovaná nízkoemisná verejná hromadná doprava a cyklodoprava, mimo miest najmä železničná, električková a elektro-autobusová doprava. Samosprávy budú môcť spoplatniť vjazd osobných automobilov do centier veľkých miest a v mestách sa tiež vytvoria emisné zóny pre vozidlá spĺňajúce určité emisné triedy.

V niektorých Európskych mestách už takéto pravidlá zaviedli. Používatelia elektromobilov majú v tomto prípade nezanedbateľnú výhodu, pretože elektromobilom je povolený vjazd do centra mesta, bezplatné parkovanie pre elektromobily a podobne.

zdroj text: minzp.sk,pravda.sk,euractiv.sk zdroj foto: nytimes.com

18 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page