top of page
  • Eco Auto team

Finálne znenie Akčného plánu rozvoja elektromobility na Slovensku


Konečne! Super! Úžasné! Návrh Akčného plánu rozvoja elektromobility v Slovenskej republike bude 25. februára 2019 prerokovaný na Hospodárskej a sociálnej rade SR a následne bude predložený na rokovanie vlády SR.

Ako ste si určite všetci všimli automobilový priemysel v posledných rokoch prechádza prelomovým obdobím v súvislosti s pripravovanou priemyselnou politikou EÚ, snahou prejsť na zelené, obehové a nízkouhlíkové hospodárstvo s cieľom znižovať emisie z dopravy a snahou zvyšovať podiel priemyselnej výroby na celkovom hospodárstve krajín EÚ. Zároveň čelí novým výzvam ako sú digitalizácia, elektromobilita a využívanie ďalších alternatívnych palív.

Sme nesmierne radi, že po veľmi ťažkom procese kreovania nového návrhu akčného plánu pre rozvoj elektromobility konečne môžeme konštatovať, že tento plán sa dostáva do finálnej fázy. Taktiež sme radi, že naša spoločnosť mohla byť pri procese jeho tvorby a aktívne sa zapájať to finálneho znenia plánu. Verte, že to nebola ľahká úloha.

15 opatrení / oblastí zahrnutých v akčnom pláne rozvoja elektromobility na Slovensku

1. Zahrnutie témy elektromobility do všetkých relevantných stratégií a politík štátu.

2. Kontinuita priamej podpory na používanie nízko emisných vozidiel

3. Dlhodobý finančný mechanizmus na podporu rozvoja nabíjacej infraštruktúry

4. Podpora výskumu, vývoja a výroby batérií

5. Informačná kampaň

6. Realizácia právneho, technického a obchodného prostredia pre elektromobilitu v SR.

7. Zrýchlené odpisy elektromobilov a nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá

8. Uplatňovanie princípov zeleného verejného obstarávania pri nákupe motorových vozidiel

9. Odlíšiteľné označenie elektrických vozidiel

10. Využívanie vyhradených jazdných pruhov elektrickými vozidlami

11. Nízkoemisné zóny

12. Zjednodušenie administratívneho procesu pri výstavbe nabíjacej infraštruktúry

13. Legislatívne zavedenie povinnosti budovať nabíjaciu infraštruktúru pri výstavbe nových parkovacích miest

14. Inštalácia nabíjacej stanice na parkoviskách štátnych inštitúcii

15. Prispôsobenie elektrotechnickej kvalifikácie pre výrobu a servis elektrických vozidiel

Detailné znenie jednotlivých opatrení si môžete prečítať na stránke Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky - viac info TU.

238 zobrazení0 komentářů

Comments


bottom of page