top of page
  • Eco Auto team

1. ročník Enviro 2018 aj za účasti EcoAuta


Keď prišla pozvánka na prvý ročník výstavy Enviro 2018, ktorá sa uskutočnila ako subvýstava najväčšej medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy na Slovensku AGROKOMPLEX 2018, nezaváhali sme a účasť potvrdili.

Hlavným cieľom 1. ročníka výstavy bola prezentácia firiem a organizácii, ktoré sa venujú praktickej ochrane prírody, enviromentálnej výchove, ako aj propagácii a aplikovaniu princípov udržateľného spôsobu života.

Podujatie ENVIRO 2018 bolo sprevádzané kvalitným odborným programom prednášok, filmových produkcií a tvorivých dielní, ale aj pestrým sprievodným programom pre širokú verejnosť a atrakciami pre najmenších návštevníkov.

EcoAuto na výstave Enviro 2018

Podujatie sme si náramne užili aj keď sa musíme priznať, že to bolo veľmi náročné a namáhavé, lebo záujem o elektromobilitu bol naozaj veľmi veľký. Boli sme však veľmi potešení z návštevníkov, ktorí sa zastavili pri našom stánku. Na podobných podujatiach sa zúčastňujeme už vyše roka a s radosťou môžeme konštatovať, že vzdelanostná úroveň návštevníkov z pohľadu vedomostí o elektromobilite sa značne zvýšila. Teší nás, že našou "troškou" sme k tomu mohli prispieť aj my.

Veľmi nás potešila aj spätná väzba, ktorá prišla od usporiadateľa podujatia a za ktorú sme veľmi vďační.

"Ďakujem Vám za ochotu a aktívny prístup k príprave a zrealizovaniu odborného sprievodného programu 1. ročníka výstavy ENVIRO 2018.

Vaša neformálna diskusia prispela k zvyšeniu atraktívnosti podujatia nielen pre návštevníkov, ale bola prínosom aj pre samotných vystavovateľov,

a mám na ňu len pozitívne ohlasy.

Tatiana - obchodná manažérka - Agrokomplex "

Určite sme v Nitre neboli posledný krát a už teraz sa tešíme na ďalšie podujatie v októbri, kedy sa zúčastníme podujatia Autosalón 2018.

Fotogaléria z výstavy TU

56 zobrazení0 komentářů
bottom of page