top of page
  • Eco Auto team

Elektromobily a emisie


Keď elektromobily prvý krát dorazili medzi nás väčšina si kládla otázku typu, či používanie elektrických vozidiel nepresunie emisie "z výfukov do komína". Prvotná odpoveď bola a je, že áno, ale emisie na jeden kilometer elektrického vozidla sú prakticky vždy nižšie ako emisie z benzínového alebo naftového vozidla.

Správa, ktorú vydal Výskumný ústav dopravnej univerzity v Michigane, vypočítal emisie skleníkových plynov pre elektrické autá po celom svete.

Mapka jednoducho povedané vyjadruje výpočty, ktoré odvodzujú pre každú krajinu hodnotu úspory paliva, ktorú by vozidlo poháňané benzínom muselo prekročiť, aby produkovalo nižšie emisie ako elektromobil.

Najhoršie na mapke sú znázornené krajiny ako napr. Botswana resp. Gibraltár, kde je elektrická energia vyrábaná spaľovaním uhlia alebo ropy. Naopak v takom Albánsku je to úplne naopak nakoľko 100% elektriny je vyrábaných z vodných elektrární. Ekvivalentné benzínové vozidlo tejto krajiny by malo byť hodnotené na 5100 mpg, aby malo rovnaké emisie uhlíka ako elektrické auto.

Celosvetový priemer je na úrovni 51,5 mpg. Inými slovami elektrické vozidlo prevádzkované na priemernej globálnej sieti dnes produkuje len polovicu skleníkových plynov na míľu oproti priemernému novému tradičnému vozidlu v USA.

Čo je super tak Slovensko sa nachádza v žltej zóne, čo je nad celosvetovým priemerom a dokonca v tomto parametre sme aj pred Českou republikou.

Poznámky:

Analýza používa dva kľúčové parametre a to: (1) hodnoty ekvivalentné počtu míľ na galón pre elektrické vozidlá z pohľadu emisií a (2) zdroje používané na výrobu elektrickej energie v jednotlivých krajinách.

Zdroj: green car reports


99 zobrazení0 komentářů
bottom of page