top of page

PRIHLÁSENIE SA K ODBERU

NEWSLETTRA

Pre zasielanie newslettra potrebujeme Váš súhlas na spracovaním Vašich osobných údajov

povinné pole

Ďakujeme, že ste sa prihlásili k odberu!

Súhlas so spracovaním osobných údajov (GDPR)

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov spoločnosťou Eco Auto s.r.o, so sídlom Štúrova 1612/86, 962 12 Detva, IČO: 50 918 176, DIČ: 2120541709, IČ DPH: SK2120541709, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č.32254/S., v rozsahu:

  • meno a priezvisko

  • e-mailová adresa

 

Údaje budú spracovávané po dobu 5 rokov za účelom vzájomnej komunikácie, ktorej cieľom bude zabezpečiť vyriešenie požiadavky (dopytu) klienta, ktorú zadal prostredníctvom kontaktného formulára.

 

(Odber týchto informácií je možné kedykoľvek zrušiť kliknutím na príslušný odkaz v pätičke správy)

Dotknutá osoba má podľa čl. 15 - 22 nariadenia právo na: Informácie o spracovaní, potvrdenie o spracovaní, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania, prenosnosť.

Detailné informácie o ochrane osobných údajov >>>

bottom of page