Ako sa dá získať príspevok na elektrickú trojkolku a štvorkolku

October 1, 2017

Dobrou správou pre ľudí, ktorí majú problém s mobilitou je, že o príspevok na nákup elektrickej trojkolky alebo štvorkolky môžu požiadať príslušný úrad práce, sociálnych vecí
a rodiny, v prípade že majú prvý vozík hradený cez zdravotnú poisťovňu.

 

Možnosť výrazne si zvýšiť mobilitu, či dokonca sa stať plnohodnotným účastníkom mestskej premávky je výzvou, na ktorú môžete reagovať a využiť pri tom finančný príspevok.
O príspevok môžete požiadať písomnou formou vo forme Žiadosti o peňažný príspevok na pomôcku. Výška peňažného príspevku určeného na kúpu druhého elektrického vozíka je najviac 4 979,09 .

Postup pri podávaní žiadosti
Žiadosť sa podáva vždy písomne so stručným odôvodnením na príslušný úrad práce,
sociálnych vecí a rodiny.
Žiadosť  musí obsahovať:
– meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorá žiada o priznanie peňažného príspevku na
kompenzáciu
– dátum jej narodenia
– adresu jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu
– doklad o tom, že ide o účastníka právnych vzťahov podľa § 3 (Potvrdenie o pobyte)
– jej rodné číslo, ak je pridelené
– lekársky nález
– potvrdenie o jej príjme za predchádzajúci kalendárny rok pred podaním žiadosti
– vyhlásenie o majetku fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím
– potvrdenie o príjme fyzickej osoby zo zamestnania za kalendárny mesiac, v ktorom bola podaná žiadosť
– potvrdenie o príjme fyzických osôb, ktorých príjmy sa spoločne posudzujú s jej príjmom
– ďalšie doklady, ktoré si úrad vyžiada

 

Tlačivá sú k stiahnutiu aj na: www.upsvar.sk
Ide o tieto tlačivá:

  1. Žiadosť o poskytnutie  peňažného príspevku na kompenzáciu

  2. Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby, ktorá žiada o peňažný príspevok na kompenzáciu, alebo fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím na účely poskytovania peňažných príspevkov na kompenzáciu

  3. Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej

Je dobré k žiadosti priložiť už aj predfaktúru na kúpu elektrickej štvorkolky alebo trojkolky, ktorú Vám na požiadanie radi vystavíme.
Konanie sa začína dňom prijatia žiadosti na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny a trvať
môže až 60 dní.

V prípade ak by ste potrebovali detailnejšie informácie, prípadne inštrukcie ako postupovať, neváhajte nás kontaktovať.

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Nejlepší příspěvky

5 elektromobilov, ktoré si môžete zakúpiť u nás

October 2, 2017

1/1
Please reload

Nejnovější příspěvky