top of page
  • Eco Auto team

Zelená domácnosť - spustenie 18.kola už čoskoro


Chcete jazdiť zadarmo? Ak áno, tak využite možnosť dobíjať váš elektromobil cez fotovoltické panely nainštalované na vašom dome. Práve teraz prichádza skvelá šanca

získať príspevok na malé fotovoltické zariadenie s výkonom do 10 kW, ktoré umožní

premeniť slnečnú energiu na elektrinu. A to vďaka projektu Zelená domácnostiam, ktorého cieľom je zabezpečiť podporu pre inštaláciu malých zariadení na využívanie OZE s celkovým inštalovaným výkonom 55 MW, vďaka čomu bude nahradená energia, na výrobu ktorej by bolo inak potrebné využiť fosílne palivá, predmetom podpory je poskytnutie finančného príspevku na inštaláciu malých zariadení na výrobu elektriny alebo tepla z OZE.

Aktuálne sa blíži spustenie 18. kola zameraného na podporu elektriny. Bude otvorené 23.1.2018 od 15.00 a odhadovaných je odovzdanie 581 poukážok s termínom rezervácie do 22.2.2018 a podaním žiadosti o preplatenie do 23.4.2018. Alokácia mimo BSKK je v hodnote 1 650 000 Eur.

O poukážku by ste mali žiadať až vtedy, ak ste si istí, že chcete zariadenie dať v najbližšom čase nainštalovať. Aby bola vydaná poukážka platná, domácnosť musí poukážku uplatniť u oprávneného zhotoviteľa najneskôr do 30 dní od dátumu vydania poukážky, ktorý je uvedený na poukážke, a zároveň musí zhotoviteľ požiadať o preplatenie poukážky do stanoveného termínu od tohto dátumu. Platnosť poukážky je 3 mesiace.

Sadzby na inštaláciu fotovoltických panelov v rodinnom dome sú 1 100 € na 1 kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov pri inštaláciách s celkovým výkonom nepresahujúcim 1 kW a bonus za akumuláciu elektriny, 1 100 € a 900 € na 1 kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov presahujúceho 1 kW inštalovaného výkonu pri inštaláciách s celkovým výkonom nad 1 kW; maximálna výška podpory je 2 450 € na inštaláciu a bonus za akumuláciu elektriny.

Nakoľko prebytočná elektrina, ktorú nedokáže domácnosť spotrebovať, je dodávaná do distribučnej sústavy bezodplatne, je dôležité, aby bol výkon zariadení navrhnutý tak, aby väčšinu vyrobenej elektriny spotrebovali domácnosti, či už okamžite v čase výroby, alebo prostredníctvom ukladania elektriny do akumulátorov. Aby mohli domácnosti zmierniť nesúlad medzi časom, kedy zariadenie za slnečných dní elektrinu vyrába a kedy sa elektrina v rodinnom dome spotrebúva, je súčasťou podpory aj bonus za akumuláciu elektriny. Pri zariadeniach na výrobu elektriny, ktoré sú pripojené do distribučnej sústavy, je nevyhnutné dodržiavať požiadavky a podmienky distribučnej spoločnosti. Z tohto dôvodu je súčasťou oprávnených nákladov aj zariadenie na obmedzenie dodávky elektriny do sústavy. Do oprávnených výdavkov na inštaláciu fotovoltických panelov patria: fotovoltické panely; nosná konštrukcia; mikromenič alebo striedač; zariadenie na obmedzenie dodávky elektriny do sústavy; regulátor nabíjania; akumulátor elektriny alebo zásobníkový ohrievač vody; riadiaca jednotka; montážny a elektroinštalačný materiál potrebný na zapojenie systému; montážne práce a tiež skúšky a revízie potrebné na uvedenie zariadenia do prevádzky. Bonus za akumuláciu elektriny je 180 €/kWh kapacity akumulátora určenej pri dobe vybíjania maximálne 100 hodín; kapacita akumulátora je podporovaná len v rozsahu výroby elektriny za 2 hodiny pri podporovanom výkone inštalovaného zariadenia stanovenom pri štandardných testovacích podmienkach (ožiarenie 1000 W/m², teplota panelu 25 °C), maximálne však 5 kWh na inštaláciu.

Celkový proces podpory pozostáva z 10 krokov: 1. zoznámte sa s podmienkami podpory a oslovte zhotoviteľov. 2. overte si, aký obnoviteľný zdroj energie je vhodný pre vašu domácnosť 3. vyberte si zariadenie 4. uzatvorte zmluvu so zhotoviteľom 5. vopred sa pripravte na vyplnenie žiadosti o poukážku 6. ak získate poukážku, do 30 dní ju musíte uplatniť u zhotoviteľa 7. zhotoviteľ realizuje inštaláciu 8. odovzdajte všetky potrebné dokumenty zhotoviteľovi 9. zhotoviteľ požiada o preplatenie poukážky 10. SIEA overí správnosť výdavkov, určí výšku skutočne oprávnených výdavkov a preplatí zhotoviteľovi poukážku

Kvalitné fotovoltické zariadenie na výrobu elektrickej energie nájdete aj v showroome Eco Auto vo Zvolene.

Viac informácii a všetky potrebné dokumenty nájdete na stránke www.zelenadomacnostiam.sk a www.siea.sk

39 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page