top of page
 • Eco Auto team

Ako bude pokračovať podpora elektromobility na Slovensku?


Ako to bude vyzerať s podporou rozvoja elektromobilty na Slovensku? To bolo základnou otázkou, ktorou sa zaoberali členovia komisie pre technologický rozvoj a inovácie, zástupcovia jednotlivých ministerstiev, ZAP SR a SEVA spoločne s vytvorenou akčnou skupinou, ktorej súčasťou bola aj naša spoločnosť EcoAuto.

Prvou dobrou správou bolo, že štátna podpora na kúpu elektromobilov bude pokračovať aj v budúcom roku a to konkrétne do 30.6.2018. Minimálne do tohto obdobia majú všetci zúčastnení priestor pracovať na novom a zmysluplnejšom nastavení podpory rozvoja elektromobility na Slovensku. Peniaze, ktoré sa do polovice roka 2018 nestihnú vyčerpať na podporu predaja áut do zásuvky, budú použité na rozvoj nabíjacej infraštruktúry.

Od 11. novembra 2016 do 8. novembra 2017 požiadalo o štátnu dotáciu na elektromobil (5 000 €) alebo plug-in hybrid (3 000 €) celkovo 445 vodičov. 275 žiadostí sa vzťahovalo na elektrické a 170 na plug-in hybridné automobily. Z 5,2 milióna eur vyčlenených na dotácie bolo vyčerpaných 1,885 milióna eur.

Počas zasadnutia zaznelo veľa zaujímavých návrhom na podporu elektromobility ako napríklad "volanie" po vedeckom prístupe pri rozvoji nových technológií, rozširovanie nabíjacích staníc, informačná kampaň zameraná na osvetu v oblasti elektromobility.

14 návrhov pracovnej skupiny, ktoré boli odprezentované riaditeľom asociácie pre elektromobilitu (SEVA) Petrom Ševcom.

 • spustenie informačnej kampane pre verejnosť, školy a predajcov vozidiel

 • Legislatívne zadefinovanie pojmov z oblasti elektromobility.

 • Úprava legislatívy v rámci stavebného zákona, ktorá uľahčí výstavbu nabíjacích staníc.

 • Zrýchlené odpisovanie e-áut a nabíjačiek pre nabíjateľné vozidlá.

 • Zrušenie poplatkov za diaľničné známky pre majiteľov automobilov do zásuvky.

 • Verejné obstarávanie automobilov zamerané nielen na cenu, ale aj na ekologickosť prevádzky.

 • Špeciálne ŠPZ pre elektromobily kvôli parkovaniu na miestach vyhradených pre tento typ vozidiel.

 • Možnosť využívania jazdných pruhov určených pre vozidlá MHD.

 • Budovanie nízkoemisných zón.

 • Upráva legislatívy, aby mohli podnikatelia jednoducho predávať služby spojené s nabíjaním vozidiel.

 • Povinnosť budovania nabíjacích miest alebo ich predpríprava pri výstavne nových budov.

 • Budovanie nabíjacích miest pri verejných inštitúciách.

 • Kvalifikácia ľudí pre potreby súvisiace s elektromobilitou.

Spoločnosť EcoAuto odprezentovala na zasadnutí ďalšie návrhy, ktoré si myslí, že by mohli taktiež podporiť rozvoj elektromobility.

A. Finančná podpora aplikovaného výskumu v oblasti elektromobility :

Podporované oblasti:

1. Aplikovaný výskum v oblasti nabíjacích staníc

2. Aplikovaný výskum v oblasti vývoja batérií

3. Aplikovaný výskum v oblasti vývoja elektromotorov pre elektromobily

4. Aplikovaný výskum v oblasti interaktívnej mobilnej komunikácie nabíjacích staníc s elektromobilmi

5. Aplikovaný výskum autonómnych prvkov riadenia

6. Testovanie výstupov aplikačného výskumu v reálnych podmienkach

B. Realizácia verejných služieb orientovaných na elektromobilitu

Podporované oblasti:

e Carsharing, vrátane podpory nákupu elektromobilov a budovania potrebnej infraštruktúry

C. Podpora koncepcie Fotovoltaických ostrovných systémov pre získanie energie pre elektromobily pre domácnosti a podniky.

Podporované oblasti :

Budovanie Fotovoltaických ostrovných systémov pre nabíjanie elektromobilov.

D. Podpora nákupu elektromobilov prostredníctvom daňového zvýhodnenia

Príjemcovia podpory: všetci daňovníci platiaci dane v SR

Ostatné opatrenia na podporu elektromobility:

1. Vytvoriť podriadenú expertnú skupinu pre Elektromobilitu pri pracovnej skupine Agendy 2030

2. Upraviť v zákonných normách pojem elektrický automobil ( elektromobil) v takom zmysle, aby zahŕňal nielen elektromobily kategórie M, N ale aj ľahké trojkolky a štvorkolky L5e, L6e a L7e

3. Pripraviť zo strany štátu investičné stimuly pre investície do elektromobility.

4. Pripraviť štúdijné programy, programy celoživotného vzdelávania pre oblasť elektromobility

169 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page